електроника оптикоелектроникаПродукт > SmartDent

Име на продукта: SmartDent

Категория: Изделия за медицината

Под-Категория: Фотополимеризационни (фотополимерни) лампи за стоматологията


Описание:

 “SmartDent” e акумулаторна фотополимеризационна (фотополимерна) лампа, предназначена за осветяването на фотополимерни материали с подходяща  светлина в синия спектър с голяма мощност за втвърдяването им. Използва се в стоматологията. Основните характеристики са:

- акумулаторно  захранване;

- максимално удобство и минимални размери за        акумулаторна лампа;

- цифров индикатор за режимите и времето;

- предварителна настройка на времето на    експонация                          - 10-40 s;

 - режим за избелване;

 - избор на мек или твърд старт на експонация или   импулсен режим на облъчване;

 - контрол на заряда на акумулатора;

 - размери   Ф 25х240 mm;

  - тегло   170 g.