електроника оптикоелектроникаПродукт > Брояч универсален двуканален BU602М2К

Име на продукта: Брояч универсален двуканален BU602М2К

Категория: Изделия за промишлеността

Под-Категория: Броячи, контролери, регулатори


Описание:

Броячът има два независими канала с шест разрядна индикация и различни възможности за конфигуриране. Каналите имат общ или самостоятелни входове и отделни релейни изходи. Каналите работят в режим на автоматичен или старт/стопен цикъл на броене. Втори вход може да е нулиращ. Входовете имат дробен входен делител.