електроника оптикоелектроника



Продукт > Контролери за управление на хоризонтален банциг, гатер, циркуляр и др.

Име на продукта: Контролери за управление на хоризонтален банциг, гатер, циркуляр и др.

Категория: Изделия за промишлеността

Под-Категория: Броячи, контролери, регулатори


Описание:

Контролерите имат 6 разрядна индикация, до 7 входа и 2 релейни изхода. Осигуряват управлението на рязането  в ръчен и автоматичен режим. Имат дробни входни делители.