електроника оптикоелектроникаПродукт > Регулатор на обороти BU-602RTR

Име на продукта: Регулатор на обороти BU-602RTR

Категория: Изделия за промишлеността

Под-Категория: Броячи, контролери, регулатори


Описание:

Регулаторът на обороти има шест разрядна индикация, шест входа и два изхода. Има възможност да регулира оборотите на постояннотоков двигател с вграден пулскодер. Регулаторът позволяват въвеждането на програма за оборотите на двигателя в зависимост от броя на постъпилите импулси на тактовия вход.