електроника оптикоелектроникаПродукт > Модул за аварийно спиране STOP 40

Име на продукта: Модул за аварийно спиране STOP 40

Категория: Изделия за промишлеността

Под-Категория: Управляващи модули


Описание:

Модулът е предназначен да осигури спирането на трифазни асинхронни двигатели до  11 kW за минимално време със спирачен ток до 40А.