електроника оптикоелектроникаПродукт > Спирачен модул ST-2

Име на продукта: Спирачен модул ST-2

Категория: Изделия за промишлеността

Под-Категория: Управляващи модули


Описание:

Спирачният модул   е предназначен да осигури спирането на трифазни асинхронни двигатели до  2  kW за минимално време със спирачен ток до 10 А