електроника оптикоелектроникаПродукт > Модул за управление на вибробункер VIBRO-P

Име на продукта: Модул за управление на вибробункер VIBRO-P

Категория: Изделия за промишлеността

Под-Категория: Управляващи модули


Описание:

Модулът e предназначен за управление на вибробункер. Той е изграден с микропроцесорно управление. Платката осигурява подаването на напрежението към вибробункера. То може да се управлява както от потенциометър, така и чрез подаването на импулсен сигнал   със  широчинно импулсна модулация (ШИМ).