електроника оптикоелектроникаПродукт > Електронен комутатор ELKOM 220

Име на продукта: Електронен комутатор ELKOM 220

Категория: Изделия за промишлеността

Под-Категория: Управляващи модули


Описание:

Електронният комутатор ELKOM 220 е предназначен за захранване на лампи за сигнализация и сигнални табла. Той може  да се използва за захранване и на други светлини сигнализации, където трябва да се получи „мигаща светлина”.