електроника оптикоелектроникаПродукт > Измерител параметрите на ротори и статори на електрически машини

Име на продукта: Измерител параметрите на ротори и статори на електрически машини

Категория: Изделия за промишлеността

Под-Категория: Стендове, тестери, нестандартна апаратура


Описание:

Измерителят позволява тестването на ротори и статори на електрически машини. Проверяват се следните параметри:

- съпротивление на намотките – от 0.001- 2 Ω;

- съпротивление на заварките – от 0.001- 0.2 mΩ;

- изолационна якост (FLASH TEST) с напрежение от 100V до 1400V с измерване на утечния ток и активната му съставка от 0.04 до 5 mA;

- Изпитване с високоволтов импулс (SEARCH TEST) – напрежение регулируемо от 100 – 600 V, измерена величина - площ под кривата на затихване.

-  Измерване ъгъла на отместване  - от 0 до 360 о