електроника оптикоелектроникаПродукт > Ултразвуков измерител на дебелина и скорост MULTITEST CD 010B

Име на продукта: Ултразвуков измерител на дебелина и скорост MULTITEST CD 010B

Категория: Научна апаратура

Под-Категория: Уреди за безразрушителен контрол


Описание:

Уредът за безразрушителен контрол MULTITEST CD010B е предназначен да измерва скоростта и затихването при разпространение на ултразвука в материала на пробните образци или детайли. Измерването на скоростта се извършва чрез сравнението на измерените дебелини на контролируемия материал по механичен (със специални клещи)  и ултразвуков метод. Уредът може да работи и само като ултразвуков дебеломер. Измерените и зададени параметри могат да се записват в памет и да се извеждат към компютър за по-нататъшна обработка.

На индикатора на дебеломера може да се наблюдава стилизирано изображение на отразените еха на ултразвуковата вълна (A-scan).

Дебеломерът подържа и режим B-scan, при който се изобразява стилизирано изображение на профила на изледвания детайл.