електроника оптикоелектроникаПродукт > Измерител на магнито-шумово напрежение MULTITEST MC 010

Име на продукта: Измерител на магнито-шумово напрежение MULTITEST MC 010

Категория: Научна апаратура

Под-Категория: Уреди за безразрушителен контрол


Описание:

Уредът за безразрушителен контрол MULTITEST MC 010 е предназначен да измерва магнитошумовото напрежение (шум на Баркхаузен) [магнитен шум] и магнитоакустичната емисия [акустичен шум], получавани при пренамагнитването на феромагнитни материали. Измерването се извършва при различни токове на подмагнитване и в различни честотни ленти. Измерените и зададени параметри се записват в памет за по-нататъшна обработка и могат да се изведат към компютър чрез USB изход. След определяне на границите на магнитния и акустичния шум за дадена категория детайли, уредът може да се използва за селекция и отбраковка.