електроника оптикоелектроникаПродукт > Измерител на термоелектродвжещо напрежение MULTITEST TE 010

Име на продукта: Измерител на термоелектродвжещо напрежение MULTITEST TE 010

Категория: Научна апаратура

Под-Категория: Уреди за безразрушителен контрол


Описание:

Уредът за безразрушителен контрол MULTITEST TE 010 е предназначен да измерва термоелектродвжещото напрежение (ТЕДН) на метали и слави. Измерването може да се извършва при различни температури. Измерените величини могат да се записват в памет за по-нататъшна обработка и да се изведат към компютър чрез USB изход. След определяне на границите на ТЕДН за дадена категория детайли, уредът може да се използва за селекция и отбраковка.