електроника оптикоелектроникаПродукт > Лампа ултравиолетова UV 010

Име на продукта: Лампа ултравиолетова UV 010

Категория: Научна апаратура

Под-Категория: Уреди за безразрушителен контрол

Описание:

Ултравиолетовата лампа е предназначена за  капилярен луминисцентен безразрушителен контрол  на повърхностни пукнатини и деформации на образци, изделия и съоръжения в лабораторни, цехови и полеви условия на труднодостъпни съоръжения с повишена опасност. Тя работи самостоятелно и в състава на автоматизирана система, като полезно приспособление за предварителен безразрушителен контрол, който  не  допуска за следващо измерване от модулните уреди  на системата  образци и изделия с  повърхностни дефекти.