електроника оптикоелектроникаПродукт > Проекти

Име на продукта: Проекти

Категория: Научна апаратура

Под-Категория: Модули и устройства за научни изследвания, измерване, управление на процеси

Описание:

Прецизен магнитометър – ИЕ-БАН – Стефка Карталева

Контрол на материалите – ИМ-БАН - Георги Велев

Уред за изпитване на течно-кристални клетки - ИФТТ към БАН - Елка Кискинова