електроника оптикоелектроникаПродукт > BUPS-150 SIN-2

Име на продукта: BUPS-150 SIN-2

Категория: Изделия за бита

Под-Категория: Непрекъсваеми (аварийни) захранвания за циркулационни помпи - UPS за парно

Описание:

  Предназначение:

BUPS-150SIN-2 е като  BUPS-150SIN, но с 2 акумулатора, съответно 2 пъти по-голямо време за работа в автономен режим.