електроника оптикоелектроникаНова разработка - Синусоидален непрекъсваем източник за захранване на циркулационни помпи ВUPS-100SIN

 

ВUPS-100SIN(А) е предназначен за временно захранване в аварийни ситуации на консуматори и устройства с мощност до 100 VA, работещи с напрежение 220 V 50 Нz без изискване за време на превключване. Характерни приложения са циркулационни помпи, автоматика за парно отопление, аварийно осветление  и други. Подаваното напрежение е чиста синусоида. Това позволявя работа с новите енергоспестяващи помпи. Това е нов евтин, компактен и безшумен прибор, с намалени габарити и тегло спрямо конкурентни прибори на пазара. Поради генерираното синусоидалното  напрежение, помпата работи безшумно и се удължава живота й.

ВUPS-100SIN анализира напрежението на акумулатора и при неговото разреждане преминава в цикличен енергоспестяващ режим на работа (20 s работа, 20 s пауза) - светодиод „ВНИМАНИЕ” светва на 20 s. При пълен разряд  на акумулатора ВUPS-100SIN се самоизключва и светодиодът "DС12V" загасва. Предвидена е електронна защита на вградения акумулатор и изхода от късо съединение и претоварване (при работа на акумулатор). При претоварване светодиод „ВНИМАНИЕ” мига.