електроника оптикоелектроникаНова разработка - непрекъсваем източник за захранване на циркулационни помпи с вграден акумулатор ВUPS-130PF

П редназначение:

ВUPS-130PF(А) е предназначен за временно захранване в аварийни ситуации на консуматори и устройства с мощност до 130 VA, работещи с напрежение 220 V 50 Нz без изискване за време на превключване. Вграденият акумулатор е 9 Ah. Характерни приложения са циркулационни помпи, автоматика за парно отопление, аварийно осветление  и други.Това е нов евтин, компактен и безшумен прибор, с намалени габарити и тегло спрямо конкурентни прибори на пазара, предназначен да захранва помпи с напор 6м.

ВUPS-130PF анализира напрежението на акумулатора и при неговото разреждане преминава в цикличен енергоспестяващ режим на работа (20 s работа, 20 s пауза) - светодиод „ВНИМАНИЕ” светва на 20 s. При пълен разряд  на акумулатора ВUPS-130PF се самоизключва и светодиодът "DС12V" загасва. Предвидена е електронна защита на вградения акумулатор и изхода от късо съединение и претоварване (при работа на акумулатор). При претоварване светодиод „ВНИМАНИЕ” мига.