електроника оптикоелектроникаУЧЕБНИ МОДУЛИ ЗА ОБУЧЕНИЕ ПО ЕЛЕКТРОНИКА В АВТОМОБИЛА

Нова разработка в помощ на изучаващите електроника на автомобила. Уредът е изграден от Универсална работна станция по електроника  и набор от модули (платки) за обучение. На този етап са разработени :

            Модул електрически прибори EMLInstruments и

            Модул запалване и зареждане  EMLIgnition