електроника оптикоелектроникаПродукт > BUPS-200 PI

Име на продукта: BUPS-200 PI

Категория: Изделия за бита

Под-Категория: Несинусоидални UPS за циркулационни помпи - UPS за парно


Описание:

Предназначение:

ВUPS-200PI(А) е предназначен за временно захранване в аварийни ситуации на консуматори и устройства с мощност до 200 VA, работещи с напрежение 220 V 50 Нz без изискване за време на превключване. Уредът работи с външен акумулатор. Характерни приложения са циркулационни помпи, автоматика за парно отопление, аварийно осветление  и други.

ВUPS-200PI анализира напрежението на акумулатора и при неговото разреждане преминава в цикличен енергоспестяващ режим на работа (20 s работа, 20 s пауза). При пълен разряд  на акумулатора ВUPS-200PI се самоизключва и светодиодът "DС12V" загасва. Предвидена е електронна защита на изхода от късо съединение и претоварване (при работа на акумулатор).