електроника оптикоелектроникаПродукт > Преобразователи и конвертори

Име на продукта: Преобразователи и конвертори

Категория: Изделия за промишлеността

Под-Категория: Преобразователи и конвертори

Описание:

Преобразователи и конвертори от различни физични величини (температура, постоянен, променлив ток, напрежение и др) към напрежение или ток (4-20mA). Конвертиране на сигнали от 5V към 24 V .