електроника оптикоелектроникаПродукт > BUPS-150 SIN

Име на продукта: BUPS-150 SIN

Категория: Изделия за бита

Под-Категория: Синусоидални UPS за циркулационни помпи - UPS за парно


Описание:

      Предназначение:

BUPS-150SIN е предназначен за временно захранване в аварийни ситуации на консуматори до 150VA, работещи с напрежение 230V, 50Hz без изискване за време за превключване.Характерни приложения са циркулационни помпи, автоматика за парно отопление, аварийно осветление  и други. Подаваното напрежение е чиста синусоида, поради което помпата работи безшумно и се удължава животът й. Уредът позволява работа с новите енергоспестяващи циркулационни помпи и с пелетни камини в работен режим ( без режима за запалване).

ВUPS-150SIN анализира напрежението на акумулатора и при неговото разреждане  ВUPS-150SIN се самоизключва и светодиодът "DС12V" загасва. Предвидена е електронна защита на вградения акумулатор и изхода от късо съединение и претоварване (при работа на акумулатор). Има възможност за включване и на външен акумулатор.  При претоварване светодиод „ВНИМАНИЕ” мига. Вграденият акумулатор е 9Ah.