електроника оптикоелектроникаПродукт > BUPS-170PF

Име на продукта: BUPS-170PF

Категория: Изделия за бита

Под-Категория: Несинусоидални UPS за циркулационни помпи - UPS за парно


Описание:

Предназначение:

ВUPS-170PF е предназначен за временно захранване в аварийни ситуации на консуматори и устройства с мощност до 170 VA, работещи с напрежение 230 V 50 Нz без изискване за време на превключване. Характерни приложения са циркулационни помпи, автоматика за парно отопление, аварийно осветление  и други. Поради използвания метод на честотно преобразуване, приборът е лек, компактен и безшумен.Има 2 вътрешни акумулатора по 7 Ah.

ВUPS-170PF анализира напрежението на акумулатора и при неговото разреждане преминава в цикличен енергоспестяващ режим на работа (20 s работа, 20 s пауза) - светодиод „ВНИМАНИЕ” светва на 20 s. При пълен разряд  на акумулатора ВUPS-160PF се самоизключва и светодиодът "DС12V" загасва. Предвидена е електронна защита на вградените акумулатори и изхода от късо съединение и претоварване (при работа на акумулатор). Има  възможност за включване и на външен акумулатор. При претоварване светодиод „ВНИМАНИЕ” мига.