електроника оптикоелектроникаПродукт > MiniDent

Име на продукта: MiniDent

Категория: Изделия за медицината

Под-Категория: Фотополимеризационни (фотополимерни) лампи за стоматологията


Описание:

"MiniDent” e акумулаторна фотополимеризационна (фотополимерна) лампа, предназначена за осветяването на фотополимерни материали с подходяща  светлина в синия спектър с голяма мощност за втвърдяването им. Използва се в стоматологията. Основните характеристики са:

- захранване от адаптер или оперативното захранване на зъболекарския стол

- минимални размери и максимално удобство

- предварителна настройка на времето на експонация с бутон и  светодиодна индикация    10-60 s;

- мек старт на експонацията

- размери    Ф 20х220 mm;

  - тегло     90 g