електроника оптикоелектроникаПродукт > Контролер за упревление на банциг (гатер) с изнесена клавиатура и два броячни входа

Име на продукта: Контролер за упревление на банциг (гатер) с изнесена клавиатура и два броячни входа

Категория: Изделия за промишлеността

Под-Категория: Броячи, контролери, регулатори


Описание:

Контролерът BU-602GAOК2 е  съвременен микропроцесорен прибор за управление на банциг (гатер). Той има 2 броячни и 5 управляващи входа и два релейни изхода, както и изнесена клавиатура за настройка на параметрите.