електроника оптикоелектроникаНова разработка - Синусоидален непрекъсваем източник за захранване на пелетни камини ВUPS-150SIN

BUPS150SIN е прдназначен за временно захранване в аварийни ситуации на консуматори и устройства с мощност до 150 VA, работещи с напрежение 220 V 50 Нz без изискване за време на превключване. Характерни приложения са циркулационни помпи, автоматика за парно отопление, аварийно осветление  и други. Поради повишената мощност и вградения акумулатор 9Ah може да се използва за захранване на пелетни камини в работен режим. Подаваното напрежение е чиста синусоида. Това позволявя работа с новите енергоспестяващи помпи. Това е нов евтин, компактен и безшумен прибор, с намалени габарити и тегло спрямо конкурентни прибори на пазара. Поради генерираното синусоидалното  напрежение, помпата работи безшумно и се удължава животът й.

При пълен разряд  на акумулатора ВUPS-150SIN се самоизключва и светодиодът "DС12V" загасва. Предвидена е електронна защита на вградения акумулатор и изхода от късо съединение и претоварване (при работа на акумулатор). При претоварване светодиод „ВНИМАНИЕ” мига.