електроника оптикоелектроникаНова разработка - непрекъсваем източник за захранване на циркулационни помпи с вграден акумулатор ВUPS-170PF

        Предназначение:

       BUPS170-PF e предназначен за временно захранване в аварийни ситуации на консуматори до 170VA , работещи с напрежение 220V 50Hz без изискване за време за превключване. Вградените акумулатори са 2бр. по 7Ah и осигуряват 1ч.  непрекъсната работа и 20 мин. в икономичен режим при товар 130VA. Характерни приложения са циркулационни помпи за парно, аварийно осветление и др.

      Предвидена е електронна защита на вградените акумулатори и изхода при претоварване и късо съединение.